เปมานุสรณ์

posted on 07 Jul 2010 19:45 by luangpu

 

ธรรมะวิจารณ์ โดย เปมงฺกโร ภิกฺขุ(หลวงปู่เปรม เปมังกโร)

        ธรรมะวิจารณ์ ๑

        ธรรมะวิจารณ์ ๒

        ธรรมะวิจารณ์ ๓

        ธรรมะวิจารณ์ ๔ (จบ)